TEST formulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
2.1 - Wat is de rechtsvorm van de instelling
3.1 - Welke personen vormen het dagelijks bestuur?
3.8 - E-mail
NB: hierbij de bedragen noemen en de betreffende sponsoren / subsidiegevers
7.1 - Is er ook bij andere fondsen een aanvraag ingediend voor hetzelfde doel?
7.3 - Zijn er ten aanzien van de aanvragen, genoemd in 7.1 en 7.2 al toezeggingen ontvangen?
8 - Heeft uw instelling eerder een bijdrage van onze stichting gevraagd?
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
11. Toestemming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)