Doelstellingen

Doelstellingen Stichting van de Sande

a. het bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van de gemeente Vlissingen en omstreken;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits deze het algemeen belang dienen.

c. Het bevorderen van de bekendheid en de toegankelijkheid van de Van de Sande – boekencollecties.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van activiteiten en het verstrekken van subsidies, bijdragen en leningen, mits het algemeen nut daarmee gediend is, alsmede het geven van voorlichting.