Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting van de Sande is opgericht op 16 februari 2000. Sinds deze tijd heeft de Stichting onder voorzitterschap van mevrouw B.S. van de Sande-Swart zich ingezet voor het Cultureel Erfgoed van Zeeland en in het bijzonder van Vlissingen naast het in stand houden van de boekencollecties van haarzelf en die van haar echtgenoot. Op initiatief van mevrouw Van de Sande zijn beide boekencollecties enkele maanden voor haar overlijden door de Stichting geschonken aan de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Leiden.

De Stichting van de Sande onderhoudt goede contacten met de Universiteitsbibliotheek. Regelmatig ontplooit de bibliotheek initiatieven rondom de geschonken boekencollecties, die hiermee onderdeel zijn geworden van het openbaar bezit en toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden. Naast de oorspronkelijke inbreng van de boekencollecties heeft het echtpaar Van de SandeSwart ook financiële middelen ingebracht in Stichting van de Sande, waarbij zij uit zijn gegaan van de gedachte en de wens om een deel van hun vermogen aan te wenden voor de samenleving in Vlissingen en omgeving, zoals is verwoord in de doelstellingen van de stichting.

>> Lees verder in het beleidsplan 2022-2026(.pdf)