naereboutUitgeoefende activiteiten

In het afgelopen jaar heeft de Stichting van de Sande subsidies verleend aan een aantal instellingen en organisaties welke activiteiten ontplooien op cultureel en maatschappelijk gebied, te weten:

– Film by the Sea
– Stichting Leergeld Walcheren
– Universiteitsbibliotheek
– Stichting Concerten Vlissingen
– Stichting Maritiem Museum
– Stichting Vesting Vlissings Verzet
– Gemeente Vlisingen
– Koninklijke Harmonie Ons Genoegen
– Vlissingse Accordeonvereniging
– Film by the Sea
– Konklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
– Stichting Tettix
– Stichting Ons Dorpsleven, Ritthem
– Oogland filmproducties
– Stichting Hart voor de Zorg
– Werkgroep Stichting Struikelstenen
– Zeeuwse Documentaire Stichting
– Stichting Scratch Messiah

 

Wij hebben als Stichting goede contacten met de Universiteitsbibliotheek in Leiden.
Jaarlijks steunen wij 2 Fellowships. Meer informatie? >> Klik hier