AANVRAGEN

De procedure voor het aanvragen van een bijdrage start met invullen van het formulier hieronder. Alleen wanneer alle vragen zijn beantwoord en alle gevraagde documenten zijn bijgevoegd wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Als het formulier goed is verzonden, ontvangen onze bestuursleden allemaal deze digitale aanvraag tegelijkertijd op hun eigen email met alle benodigde informatie. Dit betekent dat wij vrij snel op uw aanvraag reageren, binnen enkele weken.

Het bestuur kan aangeven welk onderdeel van een project met de bijdrage moet worden bekostigd. De toezegging op deze aanvraag blijft 12 maanden geldig, de toekenning vervalt als er geen gebruik van is gemaakt. Bij een verlengingsverzoek of bij gewijzigde omstandigheden kan de aanvraag opnieuw worden beoordeeld. Als voorwaarde kan gelden dat het toegezegde bedrag pas wordt uitgekeerd nadat het bestuur aan de hand van het financieel overzicht heeft vastgesteld dat er werkelijk uitgaven zijn gedaan waarvoor de bijdrage is toegekend en/of dat de financiering rond is gekomen. Als de uitgaven niet volgens de aanvraag en/of toezegging zijn gedaan, kan het bestuur het toegekende bedrag eenzijdig verlagen of intrekken.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
2.1 - Wat is de rechtsvorm van de instelling
3.1 - Welke personen vormen het dagelijks bestuur?
3.8 - E-mail
NB: hierbij de bedragen noemen en de betreffende sponsoren / subsidiegevers
7.1 - Is er ook bij andere fondsen een aanvraag ingediend voor hetzelfde doel?
7.3 - Zijn er ten aanzien van de aanvragen, genoemd in 7.1 en 7.2 al toezeggingen ontvangen?
8 - Heeft uw instelling eerder een bijdrage van onze stichting gevraagd?
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
11. Toestemming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)