AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving van kracht is in de gehele Europese Unie.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Stichting van de Sande voldoet per 16 mei 2018 aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor het protocol.