ANBI (uitleg)

De Stichting van de Sande is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI-instelling: een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De voorwaarden waaraan de Stichting van de Sande voldoet zijn: (1) de instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang; (2) de instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk; (3) de instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen; (4) de bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is; (5) de instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling; (6) de beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden; (7) de instelling heeft een actueel beleidsplan; (8) de instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen; (9) geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel; (10) de instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Lees verder:
> Doelstellingen
> Hoofdlijnen beleidsplan
> Uitgeoefende activiteiten
> Financiƫle gegevens