STICHTING

Apotheken en apothekers zijn van alle tijden. Ook in Vlissingen. Zo was de vader van Coosje Busken in de 18de eeuw apotheker aan het Bellamypark. En burgemeester Winkelman was ook apotheker en had zijn apotheek gevestigd aan de Nieuwendijk in de 19de eeuw. (Foto: Stichting van de SandeJ.M.H. Van de Sande, borstbeeld.)

Aan het einde van de 19de eeuw maakte Vlissingen een explosieve groei door. De wallen werden geslecht en de Badhuisweg nu Badhuisstraat geheten werd aangelegd. Daar betrok de heer A.J. van Ockenburg in 1896 een nieuwe woning en vestigde er zijn apotheek. In 1947 trad de heer J.M.H. van de Sande toe als apotheker.

De heer van de Sande beperkte zich niet tot de dagelijkse werkzaamheden om de Vlissingers te voorzien van medicijnen. Hij gaf ook blijk van cultuurhistorische belangstelling door publicaties en aktieve ondersteuning van diverse instellingen op het gebied van de Vlissingse geschiedenis. Hij maakte deel uit van de gemeenteraad en hield zich niet alleen bezig met het heden in de apotheek, maar ook met het verleden van zijn geliefde stad. De Stichting van de Sande is op 16 februari 2000 opgericht door de heer drs. J.M.H. van de Sande , overleden in 2001 en mevrouw B.S. van de Sande – Swart, overleden in 2010.

Tijdens hun leven hebben beiden grote en waardevolle boekencollecties verzameld. De heer Van de Sande verzamelde met name boeken over farmacie, homeopatie en aanverwante terreinen. Mevrouw Van de Sande specialiseerde zich in het verzamelen van boeken van en over Dante Alighieri. Beide collecties werden ondergebracht in de Stichting van de Sande om ze op deze wijze bij elkaar te houden ook na hun overlijden. (Oprichtingsfoto met mevrouw Van de Sande en voorzitter van het bestuur Drummond Coenraad.)

Op initiatief van mevrouw Van de Sande zijn beide boekencollecties enkele maanden voor haar overlijden door de Stichting van de Sande geschonken aan de Universiteitsbibliotheek van de Rijks Universiteit Leiden. De Stichting van de Sande onderhoudt goede contacten met de universiteitsbibliotheek. Regelmatig ontplooit de bibliotheek initiatieven rondom de geschonken boekencollecties, die hiermee onderdeel zijn geworden van het openbaar bezit en toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden. Naast de oorspronkelijke inbreng van de boekencollecties heeft het echtpaar Van de Sande-Swart ook financiële middelen ingebracht in de Stichting van de Sande waarbij zij uit zijn gegaan van de gedachte en de wens om een deel van hun vermogen aan te wenden voor de samenleving in Vlissingen en omgeving, zoals is verwoord in de doelstellingen van de stichting.

Lees verder:
> Doelstellingen
> Hoofdlijnen beleidsplan
> Uitgeoefende activiteiten
> Financiële gegevens
> ANBI