BellamyparkAanvraagformulier

De procedure voor het aanvragen van een bijdrage start met het aanvragen en invullen van onderstaand aanvraagformulier. Ook de gevraagde bijlagen, bij voorkeur in PDF-formaat, moeten worden meegestuurd. Alleen een volledig ingevuld formulier met de bijlagen wordt in behandeling genomen. Zodra u het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld met alle bijlagen en u heeft het verzonden, dan krijgt u automatisch een pagina met een bevestiging te zien. Wanneer dat niet zo is, kunt u het beste alles even controleren of alles wel is ingevuld én bijgesloten.

Als het formulier goed is verzonden, ontvangen onze bestuursleden allemaal deze digitale aanvraag tegelijkertijd op hun eigen email met alle benodigde informatie. Dit betekent dat wij vrij snel op uw aanvraag reageren, binnen enkele weken.

Het bestuur kan aangeven welk onderdeel van een project met de bijdrage moet worden bekostigd. De toezegging op deze aanvraag blijft 12 maanden geldig, de toekenning vervalt als er geen gebruik van is gemaakt. Bij een verlengingsverzoek of bij gewijzigde omstandigheden kan de aanvraag opnieuw worden beoordeeld. Als voorwaarde kan gelden dat het toegezegde bedrag pas wordt uitgekeerd nadat het bestuur aan de hand van het financieel overzicht heeft vastgesteld dat er werkelijk uitgaven zijn gedaan waarvoor de bijdrage is toegekend en/of dat de financiering rond is gekomen. Als de uitgaven niet volgens de aanvraag en/of toezegging zijn gedaan, kan het bestuur het toegekende bedrag eenzijdig verlagen of intrekken.

Vul de onderstaande velden zo compleet mogelijk in: