BellamyparkAanvraagformulier

De procedure voor het aanvragen van een bijdrage start met het aanvragen en invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de secretaris van de stichting. U kunt het formulier ook downloaden. Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld en ondertekend, stuurt u het naar de secretaris. Ook de gevraagde bijlagen, bij voorkeur in PDF-formaat, moeten worden meegestuurd. Alleen een volledig ingevuld formulier met de bijlagen wordt in behandeling genomen. Als u eerder een aanvraag hebt ingestuurd en de statuten zijn niet gewijzigd, kan u volstaan met verwijzing naar de eerdere aanvraag met vermelding van het dossiernummer. Als bij een eerdere aanvraag een afschrift van de KvK is meegestuurd kan u volstaan met verwijzing naar deze eerdere aanvraag. Deze mag dan echter niet ouder zijn dan twee jaar. Ook hier het dossiernummer vermelden.

In de eerstvolgende vergadering wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het bestuur beslist of de aanvraag binnen de doelstelling van de stichting valt en welk bedrag wordt toegekend. Ongeveer veertien dagen na de bestuursvergadering krijgt de aanvrager bericht of het verzoek is gehonoreerd en welk bedrag is toegekend. Het bestuur kan aangeven welk onderdeel van een project met de bijdrage moet worden bekostigd. De toezegging blijft twaalf maanden geldig. Daarna vervalt deze.

Het toegezegde bedrag wordt pas uitgekeerd nadat het bestuur aan de hand van het financieel overzicht heeft vastgesteld dat er werkelijk uitgaven zijn gedaan waarvoor de bijdrage is toegekend. Als de uitgaven niet volgens de aanvraag en/of toezegging zijn gedaan, kan het bestuur het toegekende bedrag eenzijdig verlagen of intrekken. U kunt het aanvraagformulier online invullen (zie hieronder), maar ook downloaden (aanvraagformulier). Onderstaand formulier moet volledig worden ingevuld. Wanneer u het verstuurd heeft, krijgt u automatisch een pagina met een bevestiging te zien. Wanneer dat niet zo is, kunt u het best even controleren of alles wel is ingevuld.

Vul de onderstaande velden zo compleet mogelijk in: