BestuurKeizersbolwerk, Vlissingten


dhr. F.K. Hulsbergen (penningmeester)
mw. M.C. Waverijn (secretaris)
dhr. P.G. van Druenen (bestuurslid)
dhr. M.H.A.M Oonk (bestuurslid)